Welkom op de Ikpraatmee website van gemeente Steenbergen

De gemeentelijke informatiepagina

Iedere twee weken kunt u in de Steenbergse Courant de informatiepagina van de gemeente Steenbergen lezen. Hierin informeren we u graag over wat de gemeente allemaal doet om ervoor te zorgen dat iedereen prettig kan wonen, werken en recreëren! We delen informatie over projecten, inloopavonden en raadsvergaderingen. We zijn erg benieuwd wat u van deze pagina vindt! Daarom stellen we u hier graag een paar vragen over.

Bent u bekend met de gemeentelijke informatiepagina die iedere twee weken gepubliceerd wordt in de Steenbergse Courant?

Leest of bekijkt u de informatiepagina in de Steenbergse Courant?

Is het duidelijk welke pagina’s van de gemeente Steenbergen zijn, oftewel herkent u de informatiepagina?

Hoe ontvangt u de Steenbergse Courant?

Spreken de onderwerpen op de pagina u aan?

Welke onderwerpen zou u graag terugzien op de informatiepagina?             

Vindt u de pagina overzichtelijk qua vormgeving?

Vindt u de teksten op de pagina begrijpelijk?

De gemeentelijke informatiepagina bestaat tot nu toe vaak uit 2 pagina’s. Wat vindt u van de omvang van de informatiepagina?

Officiële bekendmakingen van gemeentelijke regelgeving (zoals verordeningen, beleidsregels en aanwijzingsbesluiten) worden in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. U kunt deze raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl. Maakt u van deze dienst gebruik?

De officiële bekendmakingen over bestemmingsplannen vindt u, naast www.officielebekendmakingen.nl, ook in de Steenbergse Bode. Raadpleegt u deze bekendmakingen weleens?

Zou u de officiële bekendmakingen ook graag in de gemeentelijke informatiepagina lezen?