Drempelschouw

De gemeente Steenbergen gaat de drempels door de hele gemeente bekijken. Op die manier wordt gekeken of de drempels die er nu liggen hun nut en noodzaak nog bewijzen. Dit doet de gemeente niet alleen. Ook inwoners vragen we om mee te praten.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van alle drempels in de gemeente is een kaart gemaakt. Inwoners, dorpsraden en ondernemers kunnen via deze kaart de drempels aanvinken waarvan zij vinden dat die onderzocht moeten worden.

Praat mee

U kunt meepraten via onderstaande link. Dit kan tot 30 april 2022.

En daarna

Nadat alle antwoorden van inwoners verzameld zijn, worden de reacties bekeken. De reacties worden gedeeld met de gemeenteraad. Vervolgens wordt op basis van alle reacties gekeken welke drempels voor problemen zorgen en een actieplan opgesteld.

We hopen op uw medewerking.