Ikpraatmee over de herinrichting Oudlandsestraat

De Oudlandsestraat is sinds de bouw van de wijken in Steenbergen-Zuid, eind jaren ’50, begin jaren ’60, de belangrijkste ontsluitingsweg voor deze wijken.

De Oudlandsestraat is de 4e fase in Steenbergen-Zuid, die de gemeente Steenbergen gaat herinrichten.
De inrichting van de huidige weg, de riolering, het openbaar groen en de verlichting zijn verouderd en voldoen niet meer aan het beeld en de normen die wij als gemeente Steenbergen stellen. Daarom zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Oudlandsestraat. De herinrichting heeft als doel een veilige en toegankelijke weg voor alle gebruikers en bewoners, waar voldoende groen en parkeergelegenheid is.

We nodigen u van harte uit om deze eerste enquête over de herinrichting in te vullen. Het invullen van de enquête kost tussen de 5 en 10 minuten van uw tijd. Deze enquête is een eerste stap in het ophalen van uw wensen en ideeën. De uitkomsten gebruiken wij om een beeld te krijgen van wat u als bewoner, ondernemer en/of gebruiker belangrijk vindt. Naast deze enquête die wij als gemeente aan u voorleggen, betrekken, informeren en bevragen we u in de loop van de tijd nog meer. Als u dat wilt natuurlijk.

U kunt later ook nog meepraten en uw wensen en ideeën kenbaar maken op diverse manieren. U kunt deze enquête tot en met 17 december 2021 invullen. Alvast hartelijk dank voor uw tijd!

Arno Mekes

Projectleider