20
dec

Praat mee over de woonzorgvisie van de gemeente

De gemeente Steenbergen staat de komende jaren voor een enorme uitdaging. De vraag naar zorg voor ouderen en andere mensen met een woon- en zorgbehoefte neemt toe. Hier gaan we mee aan de slag. Onder andere door het opstellen van een zogenaamde woonzorgvisie. Met een woonzorgvisie geeft de gemeente sturing aan de manier waarop wonen en zorg wordt ingevuld op basis van onderzoek en analyses. De gemeente Steenbergen start met deze visie en nodigt inwoners uit alle kernen uit om hierover mee te praten en te denken. 

In de woonzorgvisie komen vragen naar voren zoals: hoe kunnen we ervoor zorgen dat inwoners zelfstandig kunnen blijven wonen met de juiste zorg en begeleiding? Wat is hierbij belangrijk? Wat leeft er bij de inwoners en wat zijn mogelijke oplossingen? Samen met de inwoners en maatschappelijke partijen uit de sector wonen en zorg gaan we in gesprek en wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Dit met het uiteindelijke doel voor ogen om eind 2023 een woonzorgvisie per kern te hebben opgesteld. Door het organiseren van diverse inwonerbijeenkomsten in alle kernen halen we vooraf zoveel mogelijk informatie op.

Aanmelden tweede inwonersbijeenkomst kern Dinteloord
Inmiddels hebben we de eerste opmerkingen en ideeën ontvangen via een vragenlijst op dit platform. Ook de eerste inwonersbijeenkomst in Steenbergen zit er inmiddels op. Een actieve club inwoners dacht mee over gewenste woningtypes, zelfredzaamheid, positieve gezondheid, sociale behoeften en dromen over de toekomstmogelijkheden voor wonen en zorg. De gemeente is blij met het resultaat en gaat volle goed moed door naar de andere bijeenkomsten die nog volgen in de overige kernen. De tweede inwonersbijeenkomst is in Dinteloord op dinsdag 14 februari in het Dorpshuis - Westvoorstraat 3, 4671 CC Dinteloord. 

De inwonersbijeenkomsten voor de overige kernen vinden plaats in de loop van 2023. Hierover wordt u later geïnformeerd.Terug naar overzicht

Reacties

Log in om een reactie kunnen plaatsen!