23
aug

Praat u ook mee?

Welkom op Steenbergen.Ikpraatmee! Dit is onze plek voor gesprek en discussie over actuele onderwerpen in onze eigen gemeente. Door het bieden van deze online plek voor gesprek, willen we het voor alle inwoners en ondernemers uit onze gemeente gemakkelijker maken hun stem te laten horen, ideeën aan te dragen en mee te doen in het gesprek. We nodigen u dan ook van harte uit om mee te doen. Aanmelden hiervoor is eenvoudig. Nadat u bent aangemeld kunt u deelnemen aan vragenlijsten, polls, stellingen en discussies.

We vragen regelmatig naar uw mening over actuele onderwerpen. Het eerste onderwerp van gesprek gaat over de dienstverlening van de gemeente. We willen weten wat u vindt van onze service aan gemeentebalies, of onze openingstijden nog voldoen en hoe we het u nog makkelijker kunnen maken door producten digitaal aan te bieden. We horen het graag van u. We gebruiken uw reacties en verhalen bij het verder verbeteren van onze dienstverlening.

U zult zien dat er in de loop van dit jaar steeds meer grote en kleine gespreksonderwerpen worden toegevoegd aan Steenbergen.Ikpraatmee. Waar we uw mening, antwoorden en kennis bij nodig hebben. Meedoen kost u nooit veel tijd. Daar houden we rekening mee.

Wilt u ook meepraten over onze eigen gemeente? Meld u dan nu aan!Terug naar overzicht