08
jun

Resultaten Ikpraatmee over containertuintjes

Op 4 maart 2021 heeft de raad unaniem een motie aangenomen om als proef containertuintjes in de kern Nieuw-Vossemeer te laten plaatsen. Hiermee wilde de gemeenteraad het volgende bereiken:

 • Een beter aangezicht in de buurt
 • Minder kans op bijplaatsingen
 • Een verbetering van de flora en fauna

In december 2021 zijn op 5 locaties de op maat gemaakte containertuintjes aangelegd. Hieronder vindt u de locaties in Nieuw-Vossemeer:

 1. Hoogte 
 2. Hoek Gerardus Mensstraat/Lijsterbeslaan
 3. Hoek Simon Luijmesstraat/Merijntje Gijzenstraat
 4. Schrooike
 5. Stellingmolen

De containertuintjes zijn 3D geprint uit afval en zijn aangeplant met vorstbestendige plantjes die alleen in de zomer water nodig hebben. De tuintjes worden bijgehouden door vrijwilligers. Dat is een voorwaarde vanuit de gemeente. De dorpsraad Nieuw-Vossemeer zorgt voor voldoende vrijwilligers.

De gemeente heeft met de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen afgesproken dat er een evaluatie van de containertuintjes gehouden wordt. Daarom is er een korte enquête gehouden onder de gebruikers van de containers in Nieuw-Vossemeer.

Resultaten van de enquête

Inwoners van Nieuw-Vossemeer konden de enquête digitaal of schriftelijk invullen. 110 inwoners hebben dat gedaan in de periode van april tot en met begin mei. Het college van B&W van de gemeente Steenbergen bedankt iedereen voor hun deelname! Hieronder staan de belangrijkste resultaten:

 • De meeste respondenten geven het initiatief het cijfer 10 (38,5%), waarbij 1 het laagst is en 10 het hoogst. De grote meerderheid (76,1%) geeft het cijfer 7 of hoger.
 • De grote meerderheid van de respondenten vindt de containertuintjes een meerwaarde voor de omgeving hebben (87,3%).
 • Het onderhoud geven de meeste respondenten een 8 (30,3%), waarbij 1 het laagst is en 10 het hoogst.
 • 12,7% van de respondenten willen vrijwillig een containertuintje bijhouden, 87,3% wil dat niet.
 • De meeste respondenten willen meer containertuintjes (55%), een kleine minderheid wil het aantal containertuintjes hetzelfde houden (39,4%).
 • De meeste respondenten zouden de containertuintjes aanraden voor andere kernen van de gemeente Steenbergen (69,4%), ook met de bijhorende kosten van €1500.- tot €2000.- per stuk.

De volledige resultaten inzien? Stuur een e-mail naar ikpraatmee@gemeente-steenbergen.nl. 

Vervolg

De resultaten van de enquête worden gedeeld met de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist vervolgens of er voldoende behoefte is om de containertuintjes ook in de andere kernen van de gemeente Steenbergen te plaatsen. Er wordt ook onderzocht of dit uitvoerbaar en financieel haalbaar is. We houden u op de hoogte via deze pagina en de social media kanalen van de gemeente Steenbergen.Terug naar overzicht

Reacties

Log in om een reactie kunnen plaatsen!