Resultaten Ikpraatmee over aardgasvrij wonen

In oktober 2021 konden inwoners meedenken over aardgasvrij wonen via een enquête. Deze enquête is uitgezet via Ikpraatmee en is ingevuld door zo’n 250 respondenten.

  • Ruim 90% van de respondenten woont in een koopwoning.
  • Zo’n 40% van de respondenten weet niet wat het energielabel van de eigen woning is. Van de respondenten die het energielabel van hun woning wel hebben aangegeven heeft zo’n 10% een energielabel D, E, F of G.
  • Isolatiemaatregelen zoals HR++ of triple glas, dakisolatie en spouwisolatie zijn de maatregelen die het vaakst genomen zijn door de respondenten om energie te besparen.
  • Het merendeel van de respondenten vindt het belangrijk om de overstap te maken van aardgas naar een duurzame bron om de woning te verwarmen. Zo’n 15% tot 20% van de respondenten vindt dit niet belangrijk.
  • De grootste drempel om niet langer gebruik te maken van aardgas is voor de meerderheid van de respondenten de investering en de kosten. Betaalbaarheid is dan ook één van de belangrijke uitgangspunten waar toekomstig beleid en toekomstige plannen voor de warmtetransitie aan moet worden getoetst.
  • Er komt geen duidelijk beeld naar voren uit de enquête als het gaat om het voorkeursalternatief voor aardgas. Bijna 20% van de respondenten heeft aangegeven niet te willen overstappen naar een alternatief.
  • De belangrijkste redenen om niet langer meer gebruik te maken van aardgas zijn ook divers. De redenen ‘Ik lever graag een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen’, ‘Ik wil besparen op mijn maandelijkse energiekosten’ en ‘Omdat het nou eenmaal moet’ zijn door ongeveer een vergelijkbaar aantal respondenten als belangrijkste reden aangegeven.
  • Meer dan de helft van de respondenten heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen rondom aardgasvrij wonen in de gemeente Steenbergen.

Meer informatie over de transitievisie warmte vindt u op: http://www.gemeente-steenbergen.nl/duurzaam