De toekomst van het Stadspark van Steenbergen

De opgave om het stadspark op te waarderen dateert uit 2016. De gemeenteraad heeft in dat jaar een investeringskrediet van € 600.000,- beschikbaar gesteld. Sinds de zomervakantie 2020 hebben we deze opgave weer opgepakt en zijn we aan de slag gegaan door middel van parksessies en de enquête op 'Ik praat mee'. Uit een poll op deze website bleek dat 60% van de deelnemers zich kon vinden in deze resultaten. 15% kon zich deels vinden en 25% kon zich niet vinden in de resultaten.

Wij willen iedereen bedanken voor alle ideeën, suggesties en aanbevelingen. Dankzij deze input is het mogelijk om een ontwerp voor het opknappen van het stadspark te creëren vanuit de wensen van de inwoners die er gebruik van maken. Uit de parksessies en de online enquête is één ding wel gebleken: de inwoners van onze gemeente zijn eensgezind over de onderwerpen die terug moeten komen in het toekomstige stadspark. De belangrijkste resultaten daarvan waren:

  1. De huidige gebruikers van het park zijn best tevreden met de omvang en indeling van het park. Kleine aanpassingen zoals andere verharding van de paden zijn wel gewenst;
  2. Veel gebruikers hebben het onderwerp sociale veiligheid genoemd. De donkere plekken in het park geven veel gebruikers een onaangenaam gevoel. De aanwezige onderbegroeiing en het ontbreken van verlichting zijn daarbij vaak als daders genoemd;
  3. Er mag best wat meer te doen zijn in het stadspark. Veel gebruikers komen nu in het stadspark om hun hond uit te laten of er- alleen of met anderen - (overdag) een rondje te wandelen.

En nu?