Update Ikpraatmee over de openingstijden van de milieustraat

Als gemeente zijn we bezig met het professionaliseren van onze milieustraat. Niet alleen willen we het scheiden van afval voor inwoners eenvoudiger maken, ook nemen we de huidige openingstijden onder de loep. We hebben in maart aan u gevraagd mee te praten over de openingstijden via ons platform Ikpraatmee of door met ons te bellen. In totaal hebben 660 inwoners de enquête ingevuld. We zijn heel blij met zoveel reacties, omdat het een heel goed beeld geeft van wat uw wensen zijn. De belangrijkste uitkomsten van de enquête zijn dat vrijwel iedereen een verruiming van de openingstijden wenst, van maandag tot en met zaterdag. Zaterdag is de meest gewenste dag, maandag de minst gewenste dag. Verschuivingen van openingstijden zijn nauwelijks gewenst. Ook seizoensgebonden openingstijden is vrijwel niet aangegeven als wens. Momenteel zijn wij diverse scenario’s aan het uitwerken. Niet alles is haalbaar en een verdere verruiming brengt natuurlijk ook kosten met zich mee. Uiteindelijk moet de gemeenteraad  hier een besluit over nemen. De verschillende scenario’s worden de komende tijd voorgelegd aan het college en vervolgens aan de gemeenteraad. We verwachten hier na de zomer meer over te kunnen vertellen. 

Vragen, opmerkingen of de volledige resultaten inzien? Stuur dan een e-mail naar ikpraatmee@gemeente-steenbergen.nl