Resultaten ik praat mee over de informatiepagina

De status weten van dit onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Vanaf januari 2019 publiceren we iedere twee weken een gemeentelijke informatiepagina in de gratis lokale huis-aan-huiskrant (Steenbergse Courant). Via deze pagina willen we onze inwoners informeren en betrekken bij projecten en activiteiten in de gemeente, zoals raadsvergaderingen, inloopavonden en afvalinzameling.  Om de inhoud van deze pagina zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoefte, hebben we u een aantal vragen gesteld. We leren veel van de antwoorden, bedankt hiervoor!

Wat hebben we hiervan geleerd?

De resultaten laten zien dat inwoners de pagina goed weten te vinden, herkennen en ook regelmatig lezen. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee en hieruit kunnen we duidelijke conclusies trekken.

De pagina’s worden in print, online en via e-mail gelezen. Dit leert ons dat dit aanbod goed is afgestemd op de behoefte van onze inwoners. U kunt zelf kiezen van welke optie u gebruikt maakt, en dit blijven we ook zo aanbieden.

Op onze vraag welke onderwerpen u graag terug ziet op de pagina, zijn verschillende antwoorden gekomen. Actuele onderwerken, wegwerkzaamheden, informatie van de gemeenteraad en de vraagwijzer zijn de meest gegeven antwoorden.  Dit blijven dan ook de onderwerpen die u terug blijft zien op de pagina. Berichten die ook op social media verschijnen, zijn minder populair en gaan we in het vervolg minder plaatsen.

Wat ook duidelijk naar voren kwam, is dat u de officiële bekendmakingen regelmatig leest, zowel online als in print. Dit leert ons dat er een sterke behoefte is aan deze informatie, die dan ook op dezelfde wijze beschikbaar blijft.

De teksten op de pagina zijn leesbaar en begrijpelijk, de herkenbaarheid en vormgeving van de pagina zijn goed. Dus daar gaan we in dezelfde lijn door en veranderen we niets aan.

Uw mening over de hoeveelheid artikelen wisselt: op dit moment verschijnen er altijd 2 pagina’s naast elkaar. We gaan in de toekomst de omvang wat beter afstemmen op de hoeveelheid beschikbare artikelen/nieuws en kiezen daarbij uit de meest relevante en actuele informatie.