Resultaten ik praat mee over minimaregelingen in de gemeente Steenbergen

De status weten van dit onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

De gemeente Steenbergen wil haar inwoners helpen waar het kan. Daarom hebben we een aantal regelingen voor inwoners met een laag inkomen om het rondkomen wat makkelijker te maken. Dit soort regelingen heten: minimaregelingen.  In december vorig jaar  gingen we via steenbergen.ikpraatmee.nl in gesprek met inwoners uit onze gemeente. We vroegen  welke minimaregelingen inwoners  (inhoudelijk) kennen, waar zij mede-inwoners naar verwijzen voor deze regelingen en welke regelingen zij  graag zouden willen zien in de gemeente Steenbergen.

Benieuwd naar de antwoorden? Lees dan snel het verslag van de resultaten!

Wat hebben we hiervan geleerd?
De resultaten van dit onderzoek leren ons dat de minimaregelingen nog grotendeels onbekend zijn bij inwoners van de gemeente Steenbergen (ervan uitgaande dat de respondenten een representatieve steekproef vormen van de gehele doelgroep). Daarom willen we het bereik van alle regelingen proberen te vergroten. Hiervoor hebben we een aantal acties op de planning staan:

  • Iedere uitgave van de gemeentelijke informatiepagina (in de Steenbergse courant) besteden aandacht aan de Vraagwijzer, welke voorzieningen deze biedt en waar inwoners terecht kunnen.
  • We werken aan de websites van de Vraagwijzer, de gemeente en het ISD om deze zo overzichtelijk en toegankelijk mogelijk te maken.
  • We verspreiden flyers (huis-aan-huis) om op die manier zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Ook leggen we deze flyer in het gemeentehuis.