Ikpraatmee over de verkeerssituatie Wouwsestraat Steenbergen

Dinsdag 13 september heeft er een bewonersavond plaatsgevonden in het Cromwiel om de verkeerssituatie in de Wouwsestraat te bespreken. Tijdens de bewonersavond is geïnventariseerd welke problemen de bewoners ervaren en welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn.

Uit de bewonersavond blijkt dat de meeste bewoners overlast ervaren aan het te hard rijden in de straat en behoefte hebben aan maatregelen om dit tegen te gaan. Tijdens de bewonersavond is ook een voorstel gedaan voor een extra snelheidsremmende maatregel. De gemeente heeft naar aanleiding van de bewonersavond onderzoek gedaan naar de huidige situatie en geconcludeerd dat een extra maatregel wenselijk is.

Kies uw voorkeur

Hieronder staan de twee voorstellen voor verkeer remmende maatregelen in de Wouwsestraat Steenbergen.

Optie 1: Snelheidsremmers

Download de tekening 

Optie 1 is een versmalling met betonelementen aan beide zijdes van de weg ter hoogte van huisnummer 35. De betonelementen worden voorzien van reflecterende paaltjes. Daarnaast is hier verlichting aanwezig zodat de maatregel goed opvalt.

Door het toepassen van deze maatregel moet het verkeer anticiperen op elkaar. Zodra twee voertuigen elkaar tegenkomen, moeten zij onderling bepalen wie als eerst door de versmalling gaat. Er wordt in dit geval bewust geen voorrangsregeling ingesteld zodat verkeer uit beide richtingen geremd wordt.

Door het plaatsen van deze snelheidsremmer kan één parkeervak niet langer gebruikt worden.

Optie 2: Asverspringing

Download de tekening

Deze maatregel staat gepland ter hoogte van huisnummers 35 en 29. Hierbij worden twee lage betonelementen geplaatst, ook deze worden voorzien van reflecterende palen en worden bewust geplaatst ter hoogte van lichtmasten zodat ze goed opvallen. Deze elementen worden echter op afstand van elkaar geplaatst, voertuigen zullen er tussendoor moeten manoeuvreren, hierdoor moeten zij afremmen. Daarnaast moeten de voertuigen voorrang verlenen aan elkaar.

Bij deze aanpassing wordt het lastiger om te parkeren op twee plekken, doordat de maatregel hiervoor komt te staan. Deze plekken zijn nog wel te gebruiken, maar uitrijden kan iets lastiger zijn dan nu het geval is.  

Vervolg

De variant met het meeste draagvlak wordt uitgevoerd. 

Beide varianten kunnen worden verwijderd in het geval van bijvoorbeeld de carnavalsoptocht. Er komen in beide gevallen borden bij te staan die aandacht vragen voor de nieuwe situatie. Tegelijkertijd met de installatie van de nieuwe maatregel, wordt de huidige bebording geëvalueerd.

U kunt tot 1 juli 2023 aangeven welke variant uw voorkeur heeft via de poll bij dit bericht.

Heeft u een vraag of opmerking, stuur dan een e-mail naar info@gemeente-steenbergen.nl onder vermelding van zaaknummer ZK22003987.